3. VERSO VERSTERKT - Informatieverspreiding en sensibilisering (2021)

Verso versterkt

Informatieverspreiding en sensibilisering

Werkgroep arbeidsmarktbeleid

Via de Verso-werkgroep arbeidsmarkt informeert Verso haar ledenfederaties over het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Tegelijkertijd fungeert de werkgroep als platform om de visie en vragen vanuit de federaties te capteren met het oog op belangbehartiging.

Gezien de COVID-19-gezondheidscrisis werd ook in 2021 de informatie- en platformrol van deze werkgroep tijdelijk overgenomen door de Raad van Bestuur/Werkgeversoverleg van Verso. Naast de maandelijkse rapportage over de lopende arbeidsmarktdossiers, werd op 23 juni een globale stand van zaken van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid gegeven aan onze federaties.

Werkgroep communicatie

De Verso-werkgroep communicatie is gericht op uitwisseling van goede praktijken, mutual learning en versterking van communicatie-acties voor de stafmedewerkers communicatie van de ledenfederaties.

Wegens de coronacrisis kwam de werkgroep in 2021 niet samen.

Websites

Verso-net.be

De website www.verso-net.be heeft als doel sociale ondernemers van de zorgsector e.a. te informeren over beleidswijzigingen met impact op hun werk. De website biedt naast algemene informatie over Verso ook nieuwsberichten, een kalender met relevante events, een overzicht van het twitterkanaal van Verso, een cijferbijlage en een overzicht van de Verso-publicaties.

De 9 thema’s die aan bod komen op de nieuwe Verso-website zijn de volgende:

  1. Sociaal overleg
  2. Arbeidsmarkt
  3. Europa
  4. HRwijs
  5. Governance
  6. Inclusie
  7. Ondernemen en innoveren
  8. Intersectorale samenwerking
  9. Duurzame transitie

Bij elk van deze thema’s vindt een organisatie een mix aan informatie: beleidsnieuws, relevant cijfermateriaal, goede praktijken, tools waarmee ze zelf aan de slag kunnen, experten terzake,…


RectoVerso

Verso brengt 2 keer per jaar het inspiratiemagazine ‘RectoVerso’ uit. Dit is een glossy magazine waarin we via interviews met sociale ondernemers en experts het sociaal ondernemerschap in Vlaanderen verbeelden. Het magazine wordt gedrukt op een oplage van om en bij de 7000 exemplaren. In 2021 brachten we o.a. dossiers over VIA6 en inclusie. U kunt het magazine digitaal raadplegen via https://issuu.com/socialprofit of een gratis exemplaar aanvragen op info@verso-net.be.


Sociale media

Verso beheerde eind 2021 4 socialemediakanalen: een twitteraccount voor Verso, een facebookpagina Verso, een LinkedIn-pagina voor Verso en een LinkedIn-groep van HRwijs

Twitter: 69 tweets verstuurd, gemiddeld 291 weergaven per dag, 1538 volgers op 31/12/2021.
Facebook: 519 volgers (+27% t.o.v. 2020).
LinkedIn: 1139 volgers (eind 2021).
LinkedIn-groep HRwijs: 1120 leden (eind 2021).

XAMPLES

Beaufort

100 SNOW magazine

De mooiste zoektocht van Vlaanderen

ETION newspaper supplement

Knack Historia

Laakdal Leeft

Memorandum Gemeenschapsonderwijs

NotaBene

Notarius

Witte Goud en Groene Gordel

De veerkracht van sociale ondernemingen

Nieuwe toekomst voor een erfgoedparel

3. VERSO VERSTERKT - Informatieverspreiding en sensibilisering (2021)

Intro (2022)


MAGAZINIERS

PIXPAIR

UNDERCOVER

INDRUKKERIJ

CROWL

XPAIR.BE

XTRAORDINARY PARTNERSHIPS

Push to partner up