Intro (2022)

2022 stond voor Verso natuurlijk in het teken van ons 25-jarig bestaan. Al 25 jaar mogen we ons de wegbereider noemen van een volwaardige representatie van social-profitwerkgevers in het intersectoraal sociaal overleg. We konden dit op 20 mei uitgebreid vieren met inhoudelijke sessies die focusten op sociaal ondernemerschap, maar ook met een mooi avondfeest waarop u hopelijk ook aanwezig was!

In de lijn van deze werking hebben we ook in 2022 voluit onze stem kunnen laten horen in diverse adviesorganen zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Hier werden belangrijke beleidsdossiers met grote impact op onze sociale ondernemingen besproken, zoals de opvolging van de sociaal-economische gevolgen van de COVID-crisis en het bijhorende relanceplan van de Vlaamse regering, de begroting en meerjarenplanning van de Vlaamse regering,  de voorbereiding van een werkgelegenheidsconferentie en een nieuw Vesoc-werkgelegenheidsakkoord ‘iedereen nodig, iedereen mee’. Ook bij de formele en informele contacten van dit Dagelijks Bestuur van de SERV met het beleid zijn we  aanwezig, wat er in 2022 voor zorgde dat we ook via deze weg samen met de andere sociale partners de bezorgdheden van sociale ondernemers konden overbrengen aan o.a. minister-president Jambon en ministers Crevits en Brouns.

In 2022 kwam de werking van Verso bovendien weer volop onder stoom met het intrekken van de meeste coronamaatregelen. Zo kon ons dienstverleningsaanbod weer grotendeels ‘live’ doorgaan. Ook al hebben we ook hier de lessen uit deze voor iedereen moeilijke periode meegenomen: online webinars zijn een blijver en werden dan ook verder geïntegreerd in onze reguliere werking.

2022 stond ook in het teken van de verdere uitvoering van het zesde VIA-akkoord, dat eind maart 2021 werd afgesloten. Concreet stond in 2022 voor Verso en haar federaties dan ook de uitwerking van een omvattend en ambitieus programma rond de verduurzaming van sociale ondernemingen op het programma.

Richtinggevend blijft uiteraard onze missie, die we in 2019 hebben verfijnd:

Als interprofessionele werkgeversfederatie verenigt, verdedigt en versterkt Verso sociale ondernemingen om hun sociale, economische en ecologische impact te vergroten.

U herkent daar de 3 pijlers in die de activiteiten van Verso kenmerken en waar u in dit online jaarverslag een ruime samenvatting van kunt lezen:

Verso verenigt

Verso groepeert veertien federaties en verenigt zo sociale ondernemingen uit alle sectoren. We zijn een pluralistische organisatie die contacten onderhoudt met alle politieke strekkingen.

Verso verdedigt

Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de social-profitsector in Vlaanderen. We zijn de stem van en voor alle sociale ondernemingen, uit alle sectoren en verdedigen hun interprofessionele belangen proactief en oplossingsgericht.

We verdedigen de belangen van de social-profitwerkgevers in Vlaanderen in een gezamenlijk project met de Unie van Socialprofitondernemingen (Unisoc) op het federale niveau, BRUXEO in Brussel en l’Union des entreprises à profit social (UNIPSO) in Wallonië.

Verso versterkt

We versterken onze federaties, hun leden en andere sociale ondernemingen met kwalitatieve dienstverlening die hen helpt een professionele werking uit te bouwen en op een waardengedreven manier hun doelstellingen te realiseren.

De social profit is ook economisch een belangrijke sector. Samen zorgen de 17.000 vestigingen in Vlaanderen voor meer dan 425.000 arbeidsplaatsen. Deze ondernemingen zijn niet-winstgedreven, maar stellen zich ten dienste van mens en maatschappij. Het zijn hoofdzakelijk vzw’s in de private sector. Ze zijn o.a. actief in de gezondheidszorg, welzijnssector, socioculturele sector en de sector van de aangepaste tewerkstelling.

Verso aan de slag met de SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn een engagement van de 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder België. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Agenda 2030 is met andere worden een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter. Verso is ervan overtuigd dat sociale ondernemingen een prominente rol spelen in het realiseren van de doelstellingen.

Gezien het maatschappelijk en strategisch belang van de SDG Agenda 2030 investeert Verso als intersectorale werkgeversorganisatie voor de social profit om deze Agenda ook ingang te doen vinden in de sociale ondernemingen. Daarom zijn we in 2019 een partnership aangegaan met Cifal Flanders, het VN-trainingscentrum in België onder leiding van Peter Wollaert. Onder begeleiding van Cifal Flanders kreeg het Verso-team een grondige introductie in het denkkader en de toepassingen van de SDG’s. Dit resulteerde in de explicitering van de SDG’s in de missieverklaring van Verso, de koppeling van de SDG’s aan ons operationeel plan en uiteindelijk de erkenning door Cifal Flanders als ‘SDG Pioneer’ in 2021. In 2022 heeft het Verso-team verdere stappen gezet, in samenwerking met Cifal Flanders, in de richting van het ‘SDG Champion’ label.

XAMPLES

Beaufort

100 SNOW magazine

De mooiste zoektocht van Vlaanderen

ETION newspaper supplement

Knack Historia

Laakdal Leeft

Memorandum Gemeenschapsonderwijs

NotaBene

Notarius

Witte Goud en Groene Gordel

De veerkracht van sociale ondernemingen

Nieuwe toekomst voor een erfgoedparel

3. VERSO VERSTERKT - Informatieverspreiding en sensibilisering (2021)

Intro (2022)


MAGAZINIERS

PIXPAIR

UNDERCOVER

INDRUKKERIJ

CROWL

XPAIR.BE

XTRAORDINARY PARTNERSHIPS

Push to partner up