Privacyverklaring XPAIR BV

Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. In deze verklaring lichten we toe hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze verklaring vormt het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving (GDPR). 

Onze contactgegevens

Xpair Communication BV, Sluisstraat 14 B0001, 3000 Leuven.

Voor alle vragen omtrent ons privacybeleid kan je ons contacteren via het e-mailadres xpair@xpair.be. Om zeker te zijn dat we de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan het zijn (i.f.v. je specifieke vraag) dat we je vragen om je op dat moment te identificeren, bv. via een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xpair verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer we contact met elkaar hebben met het oog op het gebruikmaken van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Professionele gegevens zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer
Gegevens over jouw activiteiten op onze website en social mediapagina’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om je taalvoorkeur te bewaren
Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Social media & nieuwsbrieven

We gebruiken social media om te communiceren over onze evenementen en nieuws in het algemeen. Soms zullen we antwoorden op comments die gericht zijn tot Xpair Communication. Je ziet mogelijk ook advertenties van Xpair Communication op social media, gebaseerd op jouw interesses.

We sturen jou de nieuwsbrieven (via Mailchimp) enkel als je hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven die je op elk moment weer kan intrekken. We meten welke nieuwsbrieven we jou sturen en of je deze mails opent. Op die manier zijn we zeker dat we jou relevante informatie sturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xpair communication bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren worden veilig opgeslagen. Die gegevens hebben we nodig om jou onze tips en nieuws op maat te kunnen versturen.

Daarnaast verstrekt Xpair Communication uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje.

Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je bovenaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?
Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan xpair@xpair.be. Wanneer wij je onvoldoende kunnen helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via xpair@xpair.be.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.
Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.