NotaBene

Lifestyleblad over de sleutelfases in het leven

Branded journalism. Custom content. Call it what you will. It’s a damn good magazine. Feit is dat Fednot (de Federatie van het Notariaat) relevante content in de juiste context brengt in het lifestylemagazine NotaBene (°2017). Leest u dat goed: notariaat en lifestyle in één en dezelfde zin? Welzeker. NotaBene streelt het oog en prikkelt de geest.

Dat de notaris een maatschappelijke rol vervult die méér is dan de verplichte passage voor wie een woning koopt of een erfenis ontvangt, is te weinig bekend bij het brede publiek. Bij zowat elke sleutelfase in het leven, zorgt meneer de notaris voor een grote meerwaarde. Hupsa: weer een vooroordeel. Want meneer de notaris is steeds vaker mevrouw de notaris.


Caleidoscoop van boeiende verhalen

NotaBene bindt niet de strijd aan tegen die en andere hardnekkige vooringenomenheden  – het magazine is veel meer dan een captatio bene volentiae die gunstig moet stemmen. Het is een caleidoscoop van boeiende verhalen van interessante mensen en praktische tips. NotaBene gaat over de liefde. NotaBene gaat over ondernemen. Over kopen en verkopen, erven en schenken… Kortom over het leven van wieg tot - helaas staat dat lot ons allen te wachten - einde verhaal.

Nieuw imago

Xpair bewijst met NotaBene de kracht van journalistieke storytelling – een begrip dat al te vaak klinkt als een holle frase. Het notariaat ondergaat een gedaanteverandering en verdient een nieuw imago. Dat je nodig en relevant bent, predik je niet van de kansel. Dat doe je door te vertellen en te tonen hoe je het verschil maakt. In NotaBene, bijvoorbeeld, een mooi staaltje straffe co-creatie.


Xpair staat in voor strategie, concept, design, copy, redactie, fotografie, infografieken, lay-out, drukwerk.

XAMPLES

Noorderhart. Een warm hart voor onze patiënten

Vlaamse Parkinson Liga

Nieuwe toekomst voor een erfgoedparel

Raymonda. Magazine voor een monument

Turbo op toerisme in Vlaanderen

Belgian Health Pioneers

De veerkracht van sociale ondernemingen

Website Thuisverpleging Kortenaken

HUP! – het magazine dat je in beweging brengt

Het Accent

Recto Verso

Mare

Reizen naar Morgen. Toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen

Vakantie in eigen stad

De Bond

Witte Goud en Groene Gordel

Land InZicht

De mooiste zoektocht van Vlaanderen

Hélaba. Magazine voor KLJ

NotaBene

Laakdal Leeft

Knack Historia

ETION krantenbijlage

Notarius

100 SNOW magazine

Share at Work

Beaufort

De Blauwe Vogel Inspiratiegids

Periodiek

Blikopener

Jaarverslagen

Signs

Mark Magazine

Trappist Tribute

Davidsfonds Cultuurreizen

GO! Memorandum 2019 - 2024


MAGAZINIERS

PIXPAIR

UNDERCOVER

INDRUKKERIJ

CROWL

XPAIR.BE

XTRAORDINARY PARTNERSHIPS

Neem contact op