Reizen naar Morgen. Toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen

Reizen naar Morgen. Toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen

Hoe biedt toerisme een meerwaarde voor bezoekers, bewoners en ondernemers? Hoe levert toerisme een duurzame positieve bijdrage aan levenskwaliteit en omgeving? Het boek ‘Reizen naar Morgen’ schetst het theoretisch kader en geeft alle betrokken partijen inspiratie om praktisch aan het werk te gaan. Een cocreatie van Xpair en Toerisme Vlaanderen.

Peter De Wilde (CEO Toerisme Vlaanderen): “We zijn er van overtuigd dat Reizen naar Morgen hét vaccin voor toerisme is tijdens en ook na de coronacrisis.”

Zuhal Demir (Minister voor Toerisme): “Dit boek verzamelt de verhalen van wie toerisme en reizen een warm hart toedraagt, en daarbij resoluut de blik op morgen gericht houdt. Het boek zal niet alleen inspireren maar ook activeren om het toerisme in de toekomst anders aan te pakken.”Blader door het boek.

Lees de bijdragen 

van minister van Toerisme Zuhal Demir en CEO Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde

Verrijk uw boekenkast en uw geest.

Reizen naar Morgen’ wordt verdeeld door Davidsfonds en bestel je hier.


Lees het persbericht.

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020

‘Reizen naar Morgen’ van Toerisme Vlaanderen draagt Leuvense stempel

Xpair schrijft mee aan toekomst van een bezield toerisme

Hoe kan toerisme een meerwaarde bieden voor bezoekers, bewoners en ondernemers? Hoe levert toerisme een duurzame positieve bijdrage aan levenskwaliteit en omgeving? Het boek ‘Reizen naar Morgen’ schetst het theoretisch kader en geeft alle betrokken partijen inspiratie om praktisch aan het werk te gaan. Het Leuvense Xpair Communication bracht een schat van informatie die Toerisme Vlaanderen doorheen de jaren verzamelde samen in het boek ‘Reizen naar Morgen’, dat minister Zuhal Demir vandaag voorstelt. 

Corona hakt hard in op het toerisme. Als de pandemie één inzicht op scherp zet, dan is het dat toerisme voortaan anders moet. Nieuw is dat inzicht niet. Al jarenlang tekent Toerisme Vlaanderen de contouren uit van een verantwoord toerisme met meer meerwaarde. Een toerisme dat duurzaam is, maar nog ambitieuzer is en kijkt naar alle commerciële, creatieve, kwalitatieve en verbindende dimensies. Een toerisme die leidt naar ‘de ziel van de plek’. Die ‘ziel ‘wordt gevormd door het raakpunt van wat bewoners, bezoekers en ondernemers bijdragen aan een bestemming. Klinkt filosofisch? Is het ook. Maar daar stopt het niet, want op basis van de verhelderende inzichten van Toerisme Vlaanderen, kunnen alle partijen actie ondernemen om in eigen streek, eigen stad, eigen bedrijf bij te dragen aan een toekomstgericht toerisme.

Leuvense stempel

Opgedragen aan alle positivo’s

Vandaag stelt Zuhal Demir het boek ‘Reizen naar Morgen’ voor in de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Als minister van Toerisme maakte ze bij haar aantreden de positieve kracht van toerisme als hoeksteen van haar beleid. “Natuurlijk is er het economisch belang van toerisme, dat van tel blijft. Maar naast welvaart is ook welzijn van zeer groot belang voor onze samenleving. We moeten de strikt economische benadering van toerisme bijsturen, van ‘meer’ naar ‘meerwaarde’, en van ‘rendement op investering’ naar ‘maatschappelijk rendement op investering’. Dit boek verzamelt de verhalen van wie toerisme en reizen een warm hart toedraagt, en daarbij resoluut de blik op morgen gericht houdt. Het boek zal niet alleen inspireren maar ook activeren om het toerisme in de toekomst anders aan te pakken. Ik draag ‘Reizen naar Morgen’ dan ook heel graag op aan al de positivo’s.”

XAMPLES

Noorderhart. Een warm hart voor onze patiënten

Vlaamse Parkinson Liga

Nieuwe toekomst voor een erfgoedparel

Raymonda. Magazine voor een monument

Turbo op toerisme in Vlaanderen

Belgian Health Pioneers

De veerkracht van sociale ondernemingen

Website Thuisverpleging Kortenaken

HUP! – het magazine dat je in beweging brengt

Het Accent

Recto Verso

Mare

Reizen naar Morgen. Toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen

Vakantie in eigen stad

De Bond

Witte Goud en Groene Gordel

Land InZicht

De mooiste zoektocht van Vlaanderen

Hélaba. Magazine voor KLJ

NotaBene

Laakdal Leeft

Knack Historia

ETION krantenbijlage

Notarius

100 SNOW magazine

Share at Work

Beaufort

De Blauwe Vogel Inspiratiegids

Periodiek

Blikopener

Jaarverslagen

Signs

Mark Magazine

Trappist Tribute

Davidsfonds Cultuurreizen

GO! Memorandum 2019 - 2024


MAGAZINIERS

PIXPAIR

UNDERCOVER

INDRUKKERIJ

CROWL

XPAIR.BE

XTRAORDINARY PARTNERSHIPS

Neem contact op